Searching...
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Dịch vụ làm công bố thực phẩm tiến triển tốt

Công việc mà Trọng Tín Law đang triển khai là công bố thực phẩm đã và đang tiến triển rất tốt. Để có thể làm được những điều này cần đến sự kết hợp của các thành viên trong công ty và đội ngũ marketing hỗ trợ đắc lực nhất. +Đô Đô  là một trong những thành viên đã hỗ trợ đắc lực chúng tôi.

Đến nay chúng tôi có thể tự tin nhận triển khai mọi hồ sơ dù khó khăn thế nào cũng có những cách khách phục hồ sơ. Hơn nữa với kinh nghiệm của chúng tôi thì cho dù nhiều trường hợp gây khó khăn cũng không làm ảnh hưởng tới thời gian mà Trọng Tín Law làm công bố thực phẩm.

Nếu bác nào có nhu cầu làm công bố thực phẩm hay thực phẩm chức năng thì liên hệ với Trọng Tín Law nhé.